O febreiro a febrexar i-a porretiña do pan a medrar
Language or variety: 
Literal translation: 

El febrero a febrerear y la "porretiña" del pan creciendo

Comments: 

Según Ferro (2008: 245), se refiere al centeno. El ALGa registra dos variantes: Febereiro ferverexar i a porretiña do pan a medrar, en el punto de encuesta O.13 (lugar de Acebedo, parroquia de Rabal, municipio de Chandrexa de Queixa); y O febreiro a ferverexar e a porretiña do pan, a medrar, en el punto de encuesta O.11 (lugar y parroquia de Vilariño Frío, municipio de Montederramo). En gallego existe ferverexar (de ferver, 'hervir'), con el significado de'no estarse quieto'.

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
  • Territory:

    Chandrexa de Queixa, Orense [Ourense], Galicia, Spain.

    Point O-13 of the Atlas Lingüístico Galego.

  • Territory:

    Montederramo, Orense [Ourense], Galicia, Spain.

    Point O-11 of the Atlas Lingüístico Galego.

Sources
Displaying 1 - 2 of 2 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GARCÍA, Constantino / SANTAMARINA, Antón (directores) ALGa = Atlas Lingüístico Galego. Volume IV. Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico Editorial:
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Place of edition:
A Coruña
Publication date:
2003
Page:
465
Proverb number:
192, 193
Volume:
IV
FERRO RUIBAL, Xesús "Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10, pp. 241-253 Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2008
Page:
245
Proverb number:
18