Nordeste con gotas non dura o que dúas motas
Language or variety: 
Literal translation: 

[Viento del] Nordeste con gotas no dura lo que dos motas

Gloss: 
Comments: 

Propone otros tres refranes como variantes: Nordeste con gotas non vale dúas motas. Nordeste con gotas, non dura nin o que dúas motas. Noroeste con gotas, non vale dúas motas [sic, Noroeste; ¿será errata por Nordeste ?].

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Editionsort descending In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
497
Proverb number:
12882
Volume:
5