Néboa na montaña, pescador na cabaña
Language or variety: 
Literal translation: 

Niebla en la montaña, pescador en la cabaña

Gloss: 
Comments: 

En gallego normativo, cabana en lugar del castellanismo cabaña, que aquí favorece la rima.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
602
Proverb number:
15948
Volume:
5