En xaneiro xea moito; en chegando marzo, calma un pouco
Language or variety: 
Literal translation: 

En enero hiela mucho; en llegando marzo, calma un poco

Gloss: 

Porque, xaneiro, xeadeiro.

Comments: 
Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Titlesort descending Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
90
Proverb number:
2191
Volume:
5