Dende o quince ao vintedous as neves boas son
Language or variety: 
Literal translation: 

Desde el quince al veintidós las nieves buenas son

Gloss: 

Se refiere al mes de diciembre.

Comments: 

Con la indicación: "O Gaiteiro de Lugo, 1957".

Categorization
Meteorology: 
General Subject Area: 
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Editionsort descending In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
604
Proverb number:
16004
Volume:
5