Chuvia na semana da Ascensión, nin boa faba nin bon melón
Language or variety: 
Literal translation: 

Lluvia en la semana de la Ascensión, ni buena haba ni buen melón

Gloss: 
Comments: 

En gallego normativo, bo.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
GIPPINI ESCODA, Enrique Refraneiro galego (Escolma) Editorial:
Ediciós do Castro
Place of edition:
Sada, A Coruña
Publication date:
1991
Page:
32