Cerrazón ao este, ou norte ou nordeste
Language or variety: 
Literal translation: 

Cerrazón hacia el este, o [sopla del] norte o [del] nordeste

Gloss: 
Comments: 

En gallego normativo, leste en lugar de este. Cerrazón es la oscuridad que suele preceder a las tempestades.

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
159
Proverb number:
3769
Volume:
5