Ceo rasgado, vento ou mar picado
Language or variety: 
Literal translation: 

Cielo rasgado, viento o mar picado

Comments: 

[consecuencia meteorológica = viento o vendaval]

Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Author Titlesort descending Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
614
Proverb number:
16263
Volume:
5