Calma que se prolonga moitos días, tormentas moi bravías
Language or variety: 
Literal translation: 

Calma que se prolonga muchos días, tormentas muy bravías

Gloss: 
Comments: 
Categorization
Sources
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
Authorsort descending Title Edition In source
VÁZQUEZ SACO, Francisco Refraneiro galego e outros materiais de tradición oral [núm. 5 de Cadernos de Fraseoloxía Galega] Editorial:
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition:
Santiago de Compostela
Publication date:
2003
Page:
156
Proverb number:
3670
Volume:
5