Cada gelada al mes de març, | una ploguda al mes de maig
Language or variety: 
Literal translation: 

Cada helada en el mes de marzo, | una "llovida" [lluvia] en el mes de mayo

Comments: 

Así, en Sanchis (1951: 52). Sin la barra vertical, en el DCVB (s. v. gelada y s. v. març). En Gomis (1998: 107), versificado y con atribución a Espinavessa: Cada gelada al mes de març, [/] una ploguda al mes de maig. Cf. Les gelades al mes de març [/] són plogudes al mes de maig.

Categorization
Geolocation

Click on the marks to view detailed information about each location

Geographic locations:
Displaying 1 - 1 of 1 (page 1 of 1)
  • Territory:

    Cabanelles, L'Alt Empordà [El Alto Ampurdán], Girona [Gerona], Catalonia, Spain.

Sources
Displaying 1 - 3 of 3 (page 1 of 1)
Author Title Edition In source
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/] Editorial:
Moll
Place of edition:
Palma de Mallorca
Publication date:
1930-1962
Page:
246
Sub voce:
gelada, març
Proverb number:
g) [gelada], l) [març]
Volume:
VI
GOMIS i MESTRE, Cels [Edició notablement augmentada amb gran nombre de confrontacions a cura de Cels GOMIS i SERDAÑONS] Meteorologia i agricultura populars. Recull d'aforismes, modismes, creences i supersticions referents a la meteorologia i a l'agricultura a l'entorn dels anys 1864 a 1915 Editorial:
Alta Fulla
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1998
Page:
107
SANCHIS GUARNER, Manuel Calendari de refranys Editorial:
Barcino
Place of edition:
Barcelona
Publication date:
1951
Page:
52
Proverb number:
38a