rain, to rain
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1 - 20 of 4992 (page 1 of 250)
Text Language or varietysort descending

Qu̯ann’a Mmajjano piòve e a Vvejjino fiòcca, fecúrate che ffa n-gim’a lla Ròcca

Abruzzese

Lu harbinə pòrtə lu ffiaschə arrét’a la schjinə

Abruzzese

Cilə a ttòppə də lanə si nim bbiéu̯və ujjə, piéu̯və dumanə

Abruzzese

A la Cannəllòrə ə la Bbiasciòlə sə ccə nangu̯ə ə ssə ccə piòvə da l’immèrnə samə fòrə, sə ccə fa lu sularillə trònda jurnə də mmərnarillə

Abruzzese

Bbricitólə ə cannilórə / si cci nòngu̯ə ə ssi cci pióvə, / si cci férə lu sullitèllə, / sémə m mèʒʒə a ll’invirnitèllə, / si cci férə lu sóli bbónə, / da l’immèrnə sémə fórə

Abruzzese

Nélla cannelóra che ffiócca o che ppióve l’immèrno è ffóre ; se ffa sóle solèglio štémo a mmèʒʒo l’immernarèglio

Abruzzese
Quande piove a lu mese di ggiugne tutte lu monne si disctrujie Abruzzese

Fiòcca o piòve nella Cannelòra, l’immérno è ffòra, se ppó fa no solatéjjo, stémo a mméso l’immernéjjo

Abruzzese

Sə ppióvə a ssanda Bbəbbianə, pióvə nu mésə ə nna səttəmanə

Abruzzese

Qu̯andə də ggiuvəddì lu sólə nʒacchə, primə də dumènəch’avémə l’acqu̯ə

Abruzzese
A la Cannelora, se fiocca o piove, l'immerne è ffora; se ssole sulegne l'immerne è ffrégne Abruzzese

Mó vé la cannəlórə, / da lu mmiòrnə sémmə fórə ; / Ma sə ppióvə o tira vèndə, / a ju mmiòrnə sémmə déndrə

Abruzzese

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

Abruzzese
Archevènie de la sere, tutte lu mónne si rasserene; archevènie de la dumane, tutte lu mónne si 'mpantane Abruzzese
Si o candil fa morro[,] luego cantan as canaleras Aragonese
Si chilan as tordas[,] agua hasta as corvas Aragonese
Como veigas garrilargas[,] ya pues coger o paraguas Aragonese
Si s'agarra a ceniza n'o badil[,] llueve en marzo y en abril Aragonese
Si llueve en martes vuelta la luna[,] lloverá bastante durante todo el cuarto Aragonese
Si canta o cuervo[,] agua pa'l cuerpo Aragonese

Pages