[northerly]

Proverbs Sheets

Displaying 101 - 120 of 141 (page 6 of 8)
Text Language or varietysort ascending
No et fiïs de tramuntanes clares ni de guergals foscos Catalan
Tramuntana la mou [/] i el llevant la plou Catalan
Xaloc és calent; | llebeig, més; | tramuntana, pluja; | seca, el terral; | i a l'hivern i primavera, | gela el mestral Catalan
Migjorn brut i tramuntana neta | omplen d'aigua la basseta Catalan
Tramuntana d'estiu i migjorn d'hivern, omplen el rebost; | tramuntana d'hivern i migjorn d'estiu, no faltaran plors Catalan
La tramuntana eixuga la camisa, i el migjorn cou el pa Catalan
Amb el vent de la Plana pujaràs | i amb la tramuntana abaixaràs Catalan
Si sa tramuntana carrega | i es llebeig fa ui, | arri mul Catalan
Llamp a tramuntana, | vent de garbí demana Catalan
El llebeig és l'alcavot de la tramuntana Catalan
A tramuntana nova i a garbí vell, | no hi fiïs la teva pell Catalan
En el matí vent serè, | a deu hores tramuntana, | a migdia vent de dalt, | a la tarda garbinada Catalan
Quan lo llevant la mou, [/] tramuntana la plou Catalan
Si plou de tramuntana, [/] plou de gana Catalan
Al dematí, vent serè; [/] a deu hores, tramuntana; [/] a migdia, vent de dalt, [/] i a la tarda, garbinada Catalan
Quan a muntanya hi ha rufa, [/] la tramuntana ja bufa Catalan
Home pobre no té amic, [/] tramuntana no té abric Catalan
Tramuntana al matí, [/] a la tarda garbí Catalan
Quan la Noguera puja a veure la Falgassa, [/] plourà; [/] quan la Falgassa baixa a veure la Noguera, [/] farà tramuntana Catalan
Calçada a la muntanya, senyal de tramuntana Catalan

Pages