good weather
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 201 - 220 of 1802 (page 11 of 91)
Text Language or varietysort ascending
Dai sa die de sanctu Mattìu, ogni animale torrat biu Sard
Sa tonca cantat, tempus bonu faghet Sard
Chelu ruju 'e mare [/] bae massaiu ad arare; [/] Arias rujas de sole [/] prepara linna pastore Sard

Un'ora 'd bon temp e' suga la strê

variety of Romagna
Candilora, Candilora o che neva o che pióva, da l'invéran a sén fóra variety of Romagna
Setembar e utobar cun dal bel giurnedi [/] temp ad fe dal scampagnedi variety of Romagna
La bura, e' srèn a la campagna e la néva a la muntagna variety of Romagna
La burasca ch'la ven da e' mer [/] e srenl'ha da purter; [/] mo s'la ven pu da la valona [/] la porta stason bona [/] e s'la ven pu da la bura [/] la porta de'fredd a la sicura variety of Romagna

Par San Bandet la rundanena ins e' tett

variety of Romagna

Par Sant'Agnes la luserta pr'e'paes

variety of Romagna

Quand che canta e' méral a sén fura de l'invéran

variety of Romagna

Quand che e' dè 'd San FranƷesch bël l'è, e' cuntadén u s'ha da aligrê

variety of Romagna
Abrìl quand e' pianz e quand e' rid variety of Romagna

E' dè 'd San Michíl s'l' è bon temp, i puret i starà aligrament

variety of Romagna

A la nota ad Sant'Apulinêra u s'avéja i rundòn

variety of Romagna

A i dù o a i trì d'abrìl e' cóch l'ha da vinì, a j òt s' u n'è vnù l'è còt

variety of Romagna

Se sta bon e' dè 'd San Gall u s' somna neca al val

variety of Romagna

E' dè Mêrtir se bon e' farà, quaranta dè e' starà; se cativ par quaranta dè e' piuvarà

variety of Romagna

Arguêrdat da un bon znêr ch'u t'farà pianzar a fabrêr

variety of Romagna

S'l'è bël e' prem e e' sgond, / l'è bël tot e' mes tond

variety of Romagna

Pages