bad weather
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 441 - 460 of 1399 (page 23 of 70)
Text Language or varietysort ascending
Arco da vella ó poñente, solta os bois e vente Galician
Condo 'l cerzo vei p’arriba, coye a roca y fila Galician
Abril, si por mal quer vir, as portas non deixa abrir Galician
Marzo margazán, cara de can Galician
Cando o Farelo pon o capelo, meniñas da Ulla, poñede o mantelo Galician
Polo san Martiño di o inverno: "¡Alá vou eu!" Galician
Febreiro frebas da, / adiante o detrás, / el chas enseñará Galician
Tras de noviembre vén jodiembre Galician
Po lo bon tempo xunta leña e po lo malo, quéntate a ela Galician
Vento soán, malo no inverno e peor no verán Galician
Febreiriño louco, si malo e [sic] un día, pior o outro Galician
Condo Mondigo pon el capelo, todas as veyas temblan de medo Galician
Polo san Simón, áncoras ó fondón Galician
Febreiro, merdeiro Galician
Condo 'l cerzo vei p'arriba, colga 'l arado na viga; condo 'l cerzo vei pr'al mar, coye os bois y vei arar Galician
Dixo o pastor a marzo: Mal trataches o meu gando; alá irás onde non volvas máis. E marzo respondeulle: Con tres días que me quedan e tres que me empreste meu irmán abril poreiche as túas ovellas a parir Galician
Tira el nublau para Asturias, tempo de Xudas Galician
Navidá e xaneiro, inverno inteiro Galician
[Dijo una vieja:] Vaite Febreiriño corto, c'os teus días vintaoito, que se tiveras mais catro non quedaba can nin gato. [Febrero le contestó enojado:] Os teus becerriños oito, deixa que o meu irmán Marzo hache de os volver en catro Galician
Se non vichel-o cuco a mediados de Abril[,] ou morreu o cuco ou ven ao fin Galician

Pages