bad weather
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 1221 - 1240 of 1399 (page 62 of 70)
Text Language or varietysort descending

Frebbare curte, pésce de tutte

Pugliese

Quànne marze vole fà / l'oggne de la mane te fasce zembbà

Pugliese

Ca non dègghia mà menì u mèse nnanze abbrile

Pugliese

Nègghie e negghiàte [/] tìimbe apparecchiàte

Pugliese

Natàle da nande [/] non dande e non guànde. [/] Natàle da drète [/] trèmene le pète

Pugliese
Bella chalanda, trid mais. [/] Trida chalanda, bel mais Romansh
Bell'oliva, trida pasqua Romansh
Schi tuna vers daman, va il paur cul sach in man, [/] schi tuna vers saira, schi'l paur va a faira Romansh
Cur cha la foura d'Uina ais s-chüra, schi vaine trid'ora Romansh
Cur cha la fuora [sic, por foura] da Susch ais s-chüra, vain trid Romansh
Cur cha la fuora [sic, por foura] da Scuol ais s-chüra, vaine trid Romansh
Cur cha la fuora [sic, por foura] da Cumar Barla vain s-chüra, vaine trid'ora Romansh
Cur chi zoffla our da Zuort, [/] piglia svelt teis fain e va cun tuot Romansh
Cur il vent vegn de Bernina, metta il chapè sün pignau; [/] cur il vent vegn da Tavò, metta il chapè sül cho Romansh
La val d'Uina insclerida [/] ingiavina blera ora trida Romansh
Vain il vent da cajo sü [/] schi il taimp as tira sü. [/] Vain el inveza giò per val [/] schi sgür cha'l s'müd'in mal Romansh
Cur il [P]iz [T]umpiv porta capé, lascha la faulç e prenda rasté Romansh
Cur cha'l Lai Nair füma, schi vaine trid'ora Romansh
Cur cha la tschiera da Mundeis tira vers Tavau, vegna trid'aura Romansh
Vezzast la tschiera da Rims voul quai dir: [/] Il bel taimp giarà a finir Romansh

Pages