bad weather
Meteorology category: 

Proverbs Sheets

Displaying 981 - 1000 of 1399 (page 50 of 70)
Text Language or varietysort descending
Si queda o vento polo sur do sol, mal tempo seguro Galician
Néboa na montaña, pescador na cabaña Galician
Néboas rubias á ribeira, vellas á pateira Galician
Cando a montaña pon o sombreiro, prepárate pró inverno, e si pon capote, chove de cote Galician
Auga antes do vento, vento ou mal tempo Galician
Cando zoa o regueiro, panos ó fumeiro Galician
Cando as candorcas saltan, o bon tempo espanta Galician
Xaneiro escabroso, febreiro amoroso, marzo ventoso, abril chuviñoso, maio pardo e san Juan claro valen máis cá mula i o carro Galician
Marso marsán, pola mañán cara de rosa e á nuite cara de can Galician
O febreiro a febrexar i-a porretiña do pan a medrar Galician
Febreiriño curto cos seus días 28, se durara máis catro[,] non ficaba can nin gato Galician
Marzo marzán, á mañán cara de can; ó mediodía, ixamea a colmea; á noite chove, neva e escarapetea; e á mañán morre a ovella Galician
Se o 10 d'abril o cuco non vir, ou o cuquiño é morto ou a fin quer vir Galician
Xaneiro xiadeiro; febreiro carniceiro/verceiro; marzo iguarzo, igual a noute có día e o pan có chaguarzo; abriles ie caballeros poucos son buenos Galician
Xaneiro, inverno enteiro Galician
Si marzo requicha o rabo, non queda ovella viva nin pastor azamarrado Galician
Non hubera marzo malo se non fora o aire asturiano Galician
Marzo escarabanoso, abril chuviñoso Galician
Entre marzo i abril cuco morto ou non quer vir Galician
Vaia frebeiro cos seus vinteoito, se tuvera máis catro non deixaba can nin ghato nin corghas ó carneiro nin orellas ó preghoneiro Galician

Pages