Galician
Language category: 

Proverbs Sheets

Displaying 401 - 420 of 1191 (page 21 of 60)
Textsort ascending
Xaneiro xiadeiro; febreiro carniceiro/verceiro; marzo iguarzo, igual a noute có día e o pan có chaguarzo; abriles ie caballeros poucos son buenos
Xaneiro xiadeiro, mitá xiadeiro e mitá peliqueiro
Xaneiro xiadeiro, marzo espigardo/amoroso, abril chuviñoso, un maio pardo i un san Juan claro, vale máis este ano que as mulas i o carro
Xaneiro xiadeiro, frebeiro mite o obreiro, antes pró cabo que pró primeiro
Xaneiro xiadeiro, ferbeiro navadeiro, marzo ventoso e abril chuvioso e o maio inda a vella queima o tallo
Xaneiro xiadeiro, febreiro [amoroso], marzo chuvioso, maio pardo e san Juan claro, valen máis que o rei mailo carro
Xaneiro xiadeiro, febreiro quere corre-lo vougueiro, marzo espigarzo, en abril espigas mil, maio pardo, san Juan claro valen máis có boi i o carro
Xaneiro xiadeiro, febreiro chuviñeiro
Xaneiro xiadeiro nunca fixo bon medeiro
Xaneiro xiadeiro e quece o sol en calquera regueiro
Xaneiro xiadeiro e febreiro unha raza de sol e outra de bulleiro
Xaneiro xeadeiro
Xaneiro xeadeiro, marzo airoso, abril chuviñoso, maio pardo e san Juan claro valen máis cás mulas i o carro
Xaneiro xeadeiro, frebeiro amoroso, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro valen máis cás mulas i o carro
Xaneiro xeadeiro, febreiro nevadeiro, marzo airoso, abril chuvinoso e maio florido i hermoso
Xaneiro xeadeiro, febreiro ferverexeiro, marzo aireoso, abril chuviñoso, sacan a maio florido i hermoso

Xaneiro xeadeiro, febreiro amoroso, marzo ventoso, abril chuvisnoso, mayo pardo e San Juan claro, valen más que vacas e carro

Xaneiro xeadeiro, febreiro amoroso, marzo ventoso, abril chuvioso, maio pardo e san Juan claro, valen máis que un carro de ouro
Xaneiro xeadeiro mexoulle na barba ó mariñeiro
Xaneiro xeadas

Pages