Refraneiro galego (Escolma)
Author: 
GIPPINI ESCODA, Enrique
Editorial: 
Ediciós do Castro
Place of edition: 
Sada, A Coruña
Publication date: 
1991
Proverbs