"Refraneiro de Grou (Lobios) recollido por Bieito Fernandes do Palheiro", Cadernos de Fraseoloxía Galega, 10, pp. 241-253
Author: 
FERRO RUIBAL, Xesús
Editorial: 
Xunta de Galicia / Consellería de Educación e Ordenación Universitaria / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Place of edition: 
Santiago de Compostela
Publication date: 
2008
Proverbs
Mostrant 1 - 20 de 34 (pàgina 1 de 2)
Refrany A la fontordenació descendent
Roibéns ó mar, vellas ó sollar Pàgina:
252
Núm. refrany:
227
O sol de marzo queima á dona do pazo Pàgina:
245
Núm. refrany:
23
Ramos mollados, Pascuas enxoitas: ano de viño, de pan e de froita Pàgina:
252
Núm. refrany:
225
Cando a Candeloria chora vai o inverno fóra; que chore que cante, inda hai inverno atrás e diante Pàgina:
245
Núm. refrany:
13
Xaneiro xeadeiro Pàgina:
245
Núm. refrany:
11
Febreiro ventoleiro, cada suco seu regueiro Pàgina:
245
Núm. refrany:
17
O febreiro a febrexar i-a porretiña do pan a medrar Pàgina:
245
Núm. refrany:
18
Febreiriño curto cos seus días 28, se durara máis catro[,] non ficaba can nin gato Pàgina:
245
Núm. refrany:
16
En xaneiro ponte no outeiro; se ves verdegar, ponte a chorar; e se ves secar, ponte a cantar Pàgina:
245
Núm. refrany:
4
O febreiro quente trai o diabo no ventre Pàgina:
245
Núm. refrany:
19
Marzo marzán, á mañán cara de can; ó mediodía, ixamea a colmea; á noite chove, neva e escarapetea; e á mañán morre a ovella Pàgina:
245
Núm. refrany:
20
Neve marzá vén á noite e marcha á mañá Pàgina:
245
Núm. refrany:
22
En abril augas mil; todas xuntas non apagan un candil Pàgina:
245
Núm. refrany:
25
En abril, augas mil coadas por un funil Pàgina:
245
Núm. refrany:
26
En abril, augas mil; todas caiben nun barril Pàgina:
246
Núm. refrany:
27
Garda no pan pra maio e na leña pra abril[,] ca che ha de cumprir Pàgina:
246
Núm. refrany:
29
Se o 10 d'abril o cuco non vir, ou o cuquiño é morto ou a fin quer vir Pàgina:
246
Núm. refrany:
32
Abril chuviñoso, maio louro e sanxoán claro, valen máis cós bois e o carro Pàgina:
246
Núm. refrany:
33
A auga de Seitura cura Pàgina:
246
Núm. refrany:
39
A castaña en agosto quer arder e en setembro beber Pàgina:
246
Núm. refrany:
46

Pàgines