Jourget, Marquet, Troupet, Crouset, [/] Soun li quatre cavaliè; [/] Emai quauco fes Janet
Llengua o varietat: 
Traducció Literal: 

Jorgito, Marquitos, "Eutropito", "Crucito", [/] Son los cuatro caballeros; [/] Y algunas veces también Juanito

Comentaris: 

En grafía normativa: Jorget, Marquet, Tropet, Croset, [/] Son lei quatre cavaliers; [/] E mai quauqua [quauque] fes Janet. Mistral recoge también una versión más reducida: Jourget, Marquet, Troupet, Crouset, [/] Soun li quatre cavalié. Refrán formalmente provenzal.

Categorització
Fonts
Mostrant 1 - 1 de 1 (pàgina 1 de 1)
Autor Títol Edicióordenació descendent A la font
MISTRAL, Frédéric Lou Tresor dóu Felibrige ou Dictionnaire Provençal-Français [2 vols.] Editorial:
Édition du centenaire sous la direction de V. Tuby, Slatkine, Édition de l’Unicorne
Lloc d'edició:
Genève – Paris
Data de publicació:
1979 [1878-1886]
Pàgina:
508
Sub voce:
cavalié
Volum:
I