Referència

PROJECTE FFI2011-24032, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat per al trienni comprès entre el 31 de desembre de 2011 i el 31 de desembre de 2014 (prorrogat fins al 31 de desembre de 2015). L'equip investigador fa constar el seu reconeixement a la Institució.

ParemioRom es beneficia de l'experiència acumulada en dos projectes ministerials anteriors, vinculats a la Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en la Romania (BADARE): FFI2008-02998/FILO (2008-2011), finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, i HUM2005-01330/FILO (2005-2008), finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència.