vent

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 1291 (pàgina 1 de 65)
Text Llengua o varietatordenació ascendent
Xineiru nevosu, febreiru xelosu, marzu ventosu y'abril chuviosu sacan a mayo fluridu y'harmosu lleonès
Aire i malura, mès de tres días no dura benasquès
Aire de Vacivèr, aigua derrèr benasquès
Aire de Gabàs, aigua detràs benasquès
Les gralles per la ribèra, u venteplluch u nevèra benasquès
Aire de Puerto, als tres díes muerto benasquès
La bise de mâ et le vé d'avri, l'est la retsesse de pay francoprovençal de Suïssa (la Suïssa romanda)
Bise de Mâr, vê d'Avri, [/] Font la r'stessa di paii francoprovençal de França

Vale più un ghjornu di ventu chè trè di sole

cors

Chì sumena u ventu ne racoglie a timpesta

cors

Ferraghju è ferraghjettu, neve è ventu ancu ind'è u lettu

cors

Ciriola, ciriola, [/] S'ellu venta o s'ellu piove [/] Di l'invernu semu fora [/] Ma s'ellu hè sole è bellu tempu [/] Per trenta ghjorni semu dentru

cors

Piuvicinella ventu ammatta

cors
Ciriôla, ciriôla, [/] s'èddu è acqua ô s'èddu è ventu, [/] di l'invernu sèmu drentu...; [/] s'èddu è nèvi ô granjola, [/] di l'invernu sèmu fôra cors
Russura à la marina, acqua ô ventu la matina cors
Când se roşesc norii la apusul soarelui e a vânt romanès
Apa, vîntu şi gura lumii nu o poţi opri romanès
Dacă dimineaţa, în perdea, oile se bat cap în cap, are să bată vântul în acea zi romanès
Când se iveşte luna, dacă e galbenă, e a vreme bună, iar dacă e roşie, e a vânt romanès
Dacă pământul este neacoperit şi dacă suflă vânturi calde, apoi se umplu cimitirele romanès

Pàgines