bon temps
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 141 - 160 de 1802 (pàgina 8 de 91)
Text Llengua o varietatordenació descendent
Si vien lloviendo por Ventana, salla y calla; pero si vien por Pando, garra el picón y pa casa andando asturià
Setiembre ye mes galanu pa'l llabraor asturianu asturià
Si el verano ye muyau, será'l otoñu templau asturià
Si juera buenu'l otoñu y el iviernu secu juera, seguro ye qu'ha vinir moyada la primavera asturià
El que per Navidá s'asoleya, per Pascua quema la lleña asturià
Cuando ruxe la mar hacia 'l Portiellu, unce les vaques y vete pa 'l eru asturià
Colorao al alba, o aire o agua; colorao a la cena, bon tiempu 'spera asturià
Les Navidaes al sol y les Pascues al tizón asturià
Ente Marzo y Abril el cuquiellu tien que vinir asturià
Si xela'n Marzu, súbite al altu, y si xela'n Abril, vuélvete al toñil asturià
Tardi bermeya bona nochi espera asturià
Cuando trona pel Aramu, xunci los gües y ponlos al carru asturià
Colorao pa Pravia, bon día de sol mañana asturià
Rubién de cena buen día 'spera, si chovendo non se queda asturià
Cuando les ñubes s'abaxen desque dexó de llover y roden pe la pradera, que fará bon tiempu 'spera asturià
El bermeyón al saliente, que de poniente non asturià
El día cinco d'Abril sal el osu del osil, la lloba del llobil, la cigüeña de durmir, y as vaques de collera, ya ta'l iviernu fuera asturià

Marzo marzagán cara de can, polla mañá enxama a abeya y polla tarde morre a oveya

asturià
La borrina'na montaña, de tardi i non de mañana [sic] asturià
Bermeyón, pe la tarde sí, que pe la mañana no asturià

Pàgines