Porto

Territory: 

Porto, Zamora, Castella i Lleó, Espanya.

Geolocation type: 
Punctual location

Punt Z-1 de l'Atlas Lingüístico Galego.

Proverb Sheets

Com a ubicació geogràfica a...