Guimerà

Territory: 

Guimerà, L'Urgell [El Baix Urgell], Lleida, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Punctual location