El Barcelonès

Territory: 

El Barcelonès, Barcelona, Catalunya, Espanya.

Geolocation type: 
Zonal location

Comarca de Catalunya.