Col de Carisey

Territory: 

Fontainemore, Vall d'Aosta, Itàlia.

Geolocation type: 
Punctual location

Orònim. Port de muntanya.

Proverb Sheets

Com a referència toponimica a...