febrer
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 1 - 20 de 650 (pàgina 1 de 33)
Text Llengua o varietatordenació descendent

Nòvə du furberə é ttuttə selə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
Si pa marzo y febrero no plora, pa mayo queda aragonès
Febrero, barbas de gran caballero, que mató a mi padre en o leñero y a mi madre en o lavadero aragonès
Febrero, busca a sombra o perro aragonès
En febrero, si busca ra sombra o perro, no llenarás o granero aragonès
Febrer traidor, ba matar a'l pai n'el leñer y a la mai en el labador aragonès
Febrere siete caras gosa fere, ba matare a'l pai en el leñere y a la mai en el gallinere aragonès
El sol de febrero ye cabecero, y el de marzo carnicero aragonès
L'augua de chiner allena el graner, la de febrer en un calder, la de marzo en un tarrallazo, la d'abril cada gota en bale mil, la de mayo más que'n tot l'año aragonès
En Febreru entra'l sol en cualquier regueru; el últimu día[,] que no el primeru asturià
Xineru xeleu, Febreru neveu, Marzu sicu, Abril moyeu, Mayu perdu y Xunu cleru, ye señal de buen eñu asturià
A mediaos de Febrero ponte'nel miraero; si lo ves blanco cantarás, si lo ves verde llorarás asturià
A mediaos de Febrero asómate al miraero; si él rí, tú llora, y si él llora, tú rí asturià
Xineru y Febreru, faen el payeiru asturià
En Xineru y en Febreru críase'l payeru asturià
Febreiru febreirudu, béisame'l culu asturià
Les xelaes de Febreru páguense al mes venideru asturià
Febrero ye caballero, o todo malo o todo güeno asturià
En Febreru, hores a casa y hores al eru asturià
Les xelaes de Febreru páguense al día terceru, y[,] si non[,] al mes venideru asturià

Pàgines