Candelera (la —)
Data: 
26-Maig
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 141 - 160 de 278 (pàgina 8 de 14)
Textordenació descendent Llengua o varietat
Que a Candeloria chore, que deixe de chorar, metá do inverno está por pasar gallec
S'era Candelèra non plore [/] er iuèrn que demore. [/] Plorar o non plorar, [/] quaranta dies d'iuèrn que i aurà occità (aranès)
S'il fait à la chandeleuse un temps clair et serein, encore un hiver certainement francès
San Blas y la Candelera echen el iviernu fuera; si llueve o nieva, si no[,] acá queda asturià
San Pauli clâr e Cereole clare, da l’unviâr sin plui dentri che fûr friülà
San Pauli l'albe clare, la Madone scure: no vìn plui paure friülà

Sandə Bbièscə, la cannilòrə, / si cci férə nèngu̯ə e ssi cci pióvə, / si cci férə li sullarèllə / sòmə m mèʒʒə a lu virnarèllə ; / si cci férə lu sòlə bbònə, / sòmə m mèzzə a la štaggiònə

abrucès (varietat de la regió italiana dels Abruços)
Santa Candeloria, se ri, inverno si; si chora, inverno fóra; anque ría ou anque chore, o inverno vai fóra gallec

Santa Maria di la zirriola, o fazi nebi o fazi ragnola

sasserès
Schi naiva il di da Nossa Duonna, schi vaine amo quaranta naivs romanx (retoromànic de Suïssa)
Se a Candelária chora, está o Inverno fora; se a Candelária rir, está o Inverno para vir portuguès
Se a Candelaria chora[,] vai o inverno fóra; se ri, o inverno quere vir; mais cal chorar, cal rir, medio inverno está por vir gallec
Se a Candelaria ri, o inverno está por vir; e se a Candelaria chora, o inverno vai fóra gallec
Se a Senhora da Luz está a chorar[,] está o Inverno a acabar; se está a rir, está o Inverno para vir portuguès
Se il tass si soregle cheste setemane, par doi môs si torne a sapulì te tane friülà
Se la Candelera plora [/] el invierno ya ye fora; [/] se no plora [/] ni ye dentro [/] ni ye fora aragonès

Se la Sariòla xe nuvolaria, / Da l’inverno semo fora, / Se la xe solariola, / Semo tanto drento come fora

vènet

Se Maria rir, / O Inverno ‘stá pra vir; / Se Maria chora, / O Inverno foi-se embora

portuguès
Se o dia da Candianária chora, / O Inverno vai fora, / E se ri, / Está o Inverno para vir, / Mas, quer ria quer chora, / O Inverno está fora portuguès
Se piov par la Zariola [/] quaranta dè l'inveran in s'arnova romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Pàgines