Pròleg de Francesc Alegre en les al·legories e morals exposi[ci]ons dels llibres De Transformacions del poeta Ovidi, difinint poesia, faula e al·legoria

Horizontal Tabs

Poètiques on-line
Títol
Pròleg
Investigador encarregat: