Mòdul 5 - La Literatura comparada i Catalunya

Objectius: 

Presentació de la recepció i desenvolupament, des de la perspectiva catalana, de les propostes de la Literatura comparada; revisió dels precedents del comparatisme a Catalunya, les aportacions dels primers comparatistes explícitament acadèmics, i revisió del paper de la Literatura Comparada en la crítica i en la història literària en el nostre àmbit. 

S’analitzarà el paper de les traduccions en la constitució d'una tradició cultural, i el lloc de la traducció i de la comparatística implícita en l’activitat dels principals escriptors i crítics catalans. A la llum d’aquestes i d’altres aspectes, s’establirà una comparació amb contextos culturals semblants al català, o que poden ajudar a clarificar la seva posició en un marc europeu caracteritzat per la complexitat de les nocions de centre i perifèria.

Continguts: 
  • Història de la literatura a Catalunya.
  • La literatura comparada a Catalunya: recepció, propostes i debats. 
  • Història intel·lectual dels estudis literaris.
  • Traducció i camp literari a Catalunya.
  • Traducció i literatura comparada.
  • L’Europa de les traduccions.
  • Processos d’interliterarietat.
  • Comparació del cas català amb d’altres casos anàlegs o semblants a Europa.