Jordi Casals i Parés

Professor associat
jordicasals@ub.edu
934035706
Edifici Històric, Pati de lletres, PB.16