Josep Xavier Muntané Santiveri

Professor associat
jxmuntane@ub.edu
934035706
Edifici Històric, Pati de Lletres, PB 16

 

 

 

Línies de recerca:

Judaisme medieval

Arxius

Manuscrits hebreus i llatins referents a jueus

Onomàstica jueva medieval

Context legal de la vida jueva medieval a Catalunya

 

Línies de docència:

Crítica Textual bíblica

Historia del poble jueu

 

CV: