Presentació

 

Els Estudis hebreus i arameus de la Facultat de Filologia de la UB estan dissenyats per oferir als estudiants una formació integral i sòlida en els aspectes lingüístics fonamentals i necessaris de les llengües d’aplicació: Hebreu (bíblic, medieval i modern) i Arameu, així com de les altres llengües del Pròxim Orient Antic.

Els continguts literaris ocupen l’estudi de l’ampli panorama mil·lenari de la producció textual del poble d’Israel, des de la Bíblia, passant pels textos rabínics i medievals fins la més moderna creació dels actuals escriptors israelians.

L’Arqueologia i la Història de l’Israel antic a la terra de Canaà i la Història dels jueus medievals a la península Ibèrica i especialment a Catalunya, així com a les diferents diàspores d’època moderna i contemporània, completen aquesta àmplia oferta formativa universitària en Filologia hebrea i aramea, considerada aquesta com a la suma dels aspectes lingüístics, literaris, històrics i culturals que permeten la comprensió i interpretació dels textos.