Presentació

El domini de la llengua escrita és crucial per a l’èxit escolar, la inserció social i la realització personal. En aquest lloc web hi trobareu resultats de projectes multidisciplinaris que unifiquen esforços de diferents universitats espanyoles per a contribuir a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura, la comprensió lectora i la producció de textos. Podreu accedir als informes interns, recursos i materials utilitzats (qüestionaris, guies d’observació, avaluació i entrevistes, textos), i també als exemples dels protocols de respostes dels participants i de les diverses anàlisis generades durant els processos investigadors.

El nostre propòsit és aportar informació fefaent sobre els factors que incideixen en l’aprenentatge de les múltiples facetes de la llengua escrita que resultarà en una optimització de les condicions d’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat, en la formació inicial i permanent del professorat i en el desenvolupament curricular.