Activitats per al curs acadèmic 2022-23

Activitats que el Servei de Tecnologia Lingüística està programant per al curs acadèmic 2022-2023:

Altre cursos previstos

  • Píndoles d'estadística
    1. Introducció a RStudio: instal·lació, manipulació de dades, informes. Professor: Sergi Civit. Durada: 12 hores. Dates a determinar (Q2).
    2. Dissenys ANOVA: dissenys factorials amb 1 i 2 factors fixos i aleatoris. Professor: Sergi Civit. Durada: 9 hores. Dates a determinar (Q2).
    3. Regressió logística. Professor: Sergi Civit. Durada: 9 hores. Dates a determinar (Q2).
  • Python per a lingüistes. Dates a determinar (Q2)

Per a més informació, o si voleu que us incloguem a la nostra llista de distribució, si us plau contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic.